Načítavanie...

Advokátska kancelária

Witt & Kleim

Predstavenie skupiny Witt & Kleim

Principiálna dôvera a úroveň kvality poskytovaných právnych služieb sú dôvodom spokojnosti a úspešného podnikania našich klientov.

Spoločnosť Witt & Kleim Advokátska kancelária na území Slovenskej republiky pôsobí od roku 2015. Poskytuje služby klientom pôsobiacim na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.
Od začiatku jej pôsobenia sa zameriava na oblasť obchodného práva, a to špecificky na poskytovanie služieb start-upom, ďalej korporátnej agende pozostávajúcej zo správy pohľadávok a prípravy zmluvnej dokumentácie, due diligence, fúzií, akvizícií a reštrukturalizácií spoločností, či už v pozícii veriteľa alebo dlžníka.

Radi by sme Vám prezentovali právne služby advokátskej kancelárie, jej základnú štruktúru, princípy poskytovania právnych služieb a postup pri riešení jednotlivých problémov klientov.
Veríme, že Vám prostredníctvom tejto internetovej stránky poskytneme odpoveď na väčšinu otázok a spoločnosť Witt & Kleim Advokátska kancelária bude riešením aj Vašich požiadaviek.

COMPEL RAIL, a.s.

Kancelária Witt & Kleim pre nás rieši predovšetkým prípady medzinárodných dohôd. Je dobré mať v tomto smere právnikov, ktorí majú prehľad nielen v práve, ale aj v podstate veci, ktorou je v našom prípade strojárenská produkcia a s tým spojený trh.

Ing. Martin Vaško, člen predstavenstva

LLZ Servis s.r.o.

Doktora Ragasa považujem za jedného schopného právnika so zmyslom pre fair-play prístup ku klientom a maximálne profesionálneho vo vzťahu k protistrane.

Katarína Lopušná, konateľ spoločnosti

VÚSAPL, a.s.

Dravý prístup doktora Ragasa nemusí každému vyhovovať, no pokiaľ je na našej strane, tak mi vyhovuje absolútne.

Ing. Marek Vidlička, podpredseda predstavenstva

ZLATNER spol. s r.o.

Úplná spokojnosť s kvalitou a rýchlosťou poskytovaných právnych služieb. Miera ochoty riešiť prakticky naše veci s akou sme sa zatiaľ inde nestretli.

Ladislav Zlatner, konateľ spoločnosti

TT Racio s.r.o.

Okrem profesionálneho prístupu si vážim osobný rozmer vzťahu s ľuďmi z advokátskej kancelárie Witt & Kleim, vďaka ktorému dnes rád odporúčam služby aj našim obchodným partnerom.

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci, konateľ spoločnosti

WALL STREET ACADEMY s.r.o.

Popri znalosti práva sú zrejmé aj obchodné a vyjednávacie schopnosti, ktoré sú pri riešení právnych problémov kanceláriou Witt & Kleim viac než citeľné.

Adam Hoška , konateľ spoločnosti

MIKROVRT spol. s r.o.

My tie podania na súd niekedy čítame a len uznanlivo kývame hlavou nad ich obsahom. Spokojnosť ...

Ing. Ján Kuľhavý, konateľ spoločnosti

Špecializácia právnych služieb

Advokátska kancelária poskytuje sofistikované právne služby pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok s cieľom minimalizácie potreby súdnych konaní.

V prípadoch, kde to povaha veci neumožňuje, sú pohľadávky vymáhané prostredníctvom súdnych a rozhodcovských konaní, exekučnou cestou, tiež v rámci konkurzu a likvidácie dlžníkov. Advokátska kancelária, resp. jej partneri vymáhali v minulosti pohľadávky v nominálnej hodnote viac ako 50.000.000 Eur a

vďaka tomu kancelária dnes disponuje personálnym a materiálno-technickým aparátom aj na administratívne náročné vymáhanie vysokého množstva pohľadávok.

Práve z uvedeného dôvodu je správa pohľadávok jednou z kľúčových služieb poskytovaných klientom.

V situáciách predpokladaných zákonom v súčinnosti s klientom vykonávame úkony počas formálnej reštrukturalizácie.

Keďže si uvedomujeme ekonomické dôsledky pandémie COVID-19 pripravili sme špecializovanú internetovú stránku, pre všetkých, ktorých zaujíma, či je reštrukturalizácia pre nich vhodným riešením; restrukturalizacia.eu.
Vďaka desiatkam reštrukturalizácií, na ktorých kancelária, resp. jej personál participoval, sú dnes poskytované služby v tejto oblasti nadštandardným produktom, ktorý pokrýva všetky situácie, ktoré pri procese formálneho ozdravenia podnikov nastávajú.

Zlučovanie spoločností, resp. akvizovanie je agendou, v rámci ktorej advokátska kancelária zabezpečuje vyhotovenie zmlúv a zápisníc potrebných k akvizícii.

Právne služby v tejto oblasti sú určené predovšekým spoločnostiam majúcim záujem o získanie alebo rozšírenie svojho trhového podielu a/alebo o zlepšenie výrobnýcha a obchodných procesov s cieľom vytorenia efektívne fungujúcej štruktúry a dosahovania vyššieho zisku. Prevzatie spoločností predstavuje osobitný druh akvizície,
kedy cieľový subjekt môže, ale aj nemusí s prevzatím súhlasiť. Advokátska kancelária preto vykonáva kvalifkované úkony s cieľom rýchleho a platného prevzatia akvizovanej spoločnosti. Rovnako zabezpečujeme klientom ochranu pred nepriateľským prevzatím.

Pre klientov zabezpečujeme právne služby súvisiace s nehnuteľnosťami od predzmluvnej dokumentácie až po odovzdávacie protokoly.

Okrem kvalitného projektu je potrebné pri developmente zabezpečiť zmluvnú dokumentáciu ohľadne prevodov nehnuteľností, tiež zmluvnú dokumentáciu s dodávateľmi jednotlivých služieb, vypracovať dokumenty potrebné v územnom, stavebnom a katastrálnom konaní.
Advokátska kancelária poskytuje služby taktiež obciam a súkromným investorom pri príprave greenfield a brownfield projektov vrátane due diligence nehnuteľností.

Začínajúcim podnikateľom poskytujeme služby súvisiace so založením obchodných spoločností a ochranou know-how konkrétneho start-upu.

Najrizikovejším obdobím pri start-upoch je prvých šesť mesiacov, kedy produkt alebo služba má svoje základné kontúry a za účelom rozšírenia služby hľadajú zakladatelia u financujúcich partnerov podporu, ale spoločnosť nemá ochránené svoje myšlienky dostatočne, aby nemohli byť použité konkurenciou, resp. oslovenými investormi.
Z uvedeného dôvodu poskytujeme okrem štandardného zakladania spoločností aj služby na ochranu know-how, predovšetkým registráciou patentov a dizajnov, ochranných známok a poskytovaním právnych služieb pri investičnom vstupe tretích osôb do start-up spoločností.

Novinky

Lawtraders
Zastupovanie klienta v reštrukturlaizácii v USA
JUDr. Milan Ragas | 18 Apríl
Netradičná výzva, kedy sme ako kancelária Witt&Kleim mali možnosť zastupovať klienta v reštrukturalizácii v Spojených štátoch amerických. Významná skúsenosť a otvorenie produktu trhu pre ostatných klientov.
Lawtraders
Lawtraders – sme súčasťou globálneho trhu
JUDr. Milan Ragas | 2 Marec
Witt&Kleim sa začlenila do skupiny Lawtraders vďaka čomu vie flexibilne reagovať na požiadavky klientov v ďalších jurisdikciách po celom svete, najmä však v Spojených štátoch amerických.
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a insolvencia
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a kategórie Insolvencia
JUDr. Milan Ragas | 20 Február
Aj v roku 2023 bola advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia Global Law Experts víťaznom v kategórii fúzie a akvizície a aj v kategórii insolvenčného práva - reštrukturalizácií.
Witt & Kleim College
Witt & Kleim College
JUDr. Milan Ragas | 13 Február
Na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa po roku opäť uskutočnil projekt Witt & Kleim College zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva.
#SpoločneMúdrejší™
#SpoločneMúdrejší™
JUDr. Milan Ragas | 15 Január
V rámci grantovej schémy kancelárie zabezpečila pre klientov granty na registráciu ochranných známok pre viac ako 30 klientov v rámci celej EÚ. Popri tom kancelária získala vlastnú ochrannú známku na interné firemné motto, ktorým je šíriť vedomosti a byť vďaka nim spoločne múdrejší (#SpoločneMúdrejší™).
Vyjadrenie k reštrukturalizácii Dedoles pre E15.cz
Vyjadrenie pre E15.cz - Reštrukturalizácia Dedoles
JUDr. Milan Ragas | 20 Október
S ohľadom na špecializáciu kancelárie v oblasti reštrukturalizácii sme poskytli vyjadrenie pre český portál e15.cz ohľadne stavu a vyhliadok reštrukturalizácie spoločnosti Dedoles, jednej z najvýznamnejších reštrukturalizácii v roku 2022 na Slovensku. Link: e15.cz
Find a professional service abroad (GOV.UK)
Find a professional service abroad - GOV.UK
JUDr. Milan Ragas | 07 Jún
Advokátska kancelária Witt&Kleim bola vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zaradené do úzkeho okruhu odporúčaných advokátskych kancelárií v rámci oficiálneho zoznamu na internetovej stránke gov.uk..
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a insolvencia
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a kategórie Insolvencia
JUDr. Milan Ragas | 19 Marec
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia Global Law Experts stala víťaznou právnickou firmou pre Slovenskú republiku v kategórii fúzie a akvizície a aj v kategórii insolvenčného práva - reštrukturalizácií aj v roku 2022.
EXPO 2020
Klient Witt&Kliem na EXPO 2020
JUDr. Milan Ragas | 21 Október
Sme hrdí na to, že medzi klientmi advokátskej kancelárie sú aj spoločnosti, ktorých produkty sú vystavené na výstave EXPO 2020. Článok z Hospodárskych novín o O`COOL, chladiacich gamašiach pre kone, o ktoré sa mal zaujímať aj dubajský korunný princ Hamdan Al-Maktúm nás teší obzvlášť.
Novela insolvenčných predpisov
Vyjadrenie k návrhu zmien insolvenčných predpisov
JUDr. Milan Ragas | 11 Október
Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorým dochádza k zavedeniu nových pravidiel, ktoré v niektorých prípadoch zavádzajú netransparentné prvky, ku ktorým sa vyjadril JUDr. Milan Ragas. Dokument je dostupný tu na stiahnutie.
WONE
WONE
JUDr. Milan Ragas | 01 Október
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa stala členom ďalšej globálnej organizácie WONE združujúcej expertov v rôznych oblastiach služieb pre podnikateľov z celého sveta, vďaka čomu vieme zabezpečiť komplexný servis po celom svete.
KARAPICI & ASSOCIATES
KARAPICI & ASSOCIATES
JUDr. Milan Ragas | 28 August
Pre zvyšujúci sa záujem o právne služby na Balkáne, rozširuje advokátska kancelária Witt&Kleim svoje pôsobenie aj o Albánsko prostredníctvom spolupracujúcej, etablovanej kancelárie KARAPICI & ASSOCIATES.
World Law Alliance
World Law Alliance
JUDr. Milan Ragas | 13 Augus
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa stala členom globálnej organizácie World Law Alliance združujúcej (aj) advokátov z celého sveta, zatiaľ ako jediná advokátska kancelária zo Slovenskej republiky.
EPP Slovensko
Reštrukturalizácia EPP Slovensko
JUDr. Milan Ragas | 3 August
Witt&Kliem stojí za právne ojedinelým veriteľským návrhom na povolenie reštrukturalizácie spoločnosti EPP Slovensko, ktorý je podľa Denníka N „Najväčším augustovým úpadcom podľa tržieb dosiahnutých v roku 2020 (...), ktorý ovláda rovnomenný dánsky holding.“
Analýza digitalizácie
Analýza digitalizácie
JUDr. Milan Ragas | 15 Jún
Pre viacerých klientov advokátska kancelária Witt&Kliem vypracovala počas mesiaca Jún 2021 analýzu právne a faktickej realizovateľnosti prechodu firiem z "papierového" sveta do sveta plne digitálneho, bez potreby tlače akéhokoľvek dokumentu.
SAMOHYL GROUP – Hrdý partner úspešných
Samohýl Group
JUDr. Milan Ragas | 10 Apríl
Sme obzvlášť hrdí na to, že môžeme zastupovať spoločnosť SAMOHYL GROUP, ktorá sa umiestnila v rebríčku TOP 100 spoločností zostavenom FORBES Česko.
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a insolvencia
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A a kategórie Insolvencia
JUDr. Milan Ragas | 25 Február
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia Global Law Experts stala víťaznou právnickou firmou pre Slovenskú republiku v kategórii fúzie a akvizície a aj v kategórii insolvenčného práva - reštrukturalizácií.
2020, ďalší rok rastu.
Ďalší rok rastu
JUDr. Milan Ragas | 15 Januára
Napriek náročnému roku 2020 bola advokátska kancelária schopná naďalej medziročne rásť a dosiahnuť historicky najväčší počet zastupovaných prípadov, najvyšší počet klientov a najvyššie tržby. Ďakujeme.
Reštrukturalizácia možno pomôže
Reštrukturalizácia možno pomôže
JUDr. Milan Ragas | 20 Októbra
Autorský článok JUDr. Milana Ragasa pre Hospodárske noviny, ktorý sa zodpovedá otázku použiteľnosti reštrukturalizácie ako nástroja na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19. Čítať viac.
restrukturalizacia.eu
www.restrukturalizacia.eu
JUDr. Milan Ragas | 15 Októbra
Myslíme si, že je potrebné podávať informácie zrozumiteľne a stručne. Tiež si myslíme, že pre prežitie podnikateľov v roku 2021 bude potrebný proces reštrukturalizácie viac ako kedykoľvek v minulosti. Preto sme pripravili portál restrukturalizacia.eu, kde sa návštevník stručne a jedna dozvie, či je reštrukturalizácie vhodným procesom.
International Bar Association
International Bar Association
JUDr. Milan Ragas | 05 Októbra
Witt&Kleim sa stala členom medzinárodnej organizácie združujúcej advokátov z celého sveta, International Bar Association, ktorá spája viac ako 80.000 profesionálov od roku 1947.
COVID-19 Informačný buletin - Pracovný čas
COVID-19 - Pracovný čas
JUDr. Milan Ragas | 05 Júla
Medicínske dôsledky pandémie COVID-19 doznievajú, ekonomické následky sa v plnej sile začínajú dotýkať širšieho spektra podnikateľov. Článok má pomôcť s efektívnym nastavením vzťahov zamestnancov a zamestnávateľov predovšetkým s ohľadom na pracovný čas, mzdu a odvody.Môžete si ho prečítať tu.
Witt&Kleim advokátska kancelária rastie nepretržite.
RASTIEME UŽ PIATY ROK
JUDr. Milan Ragas | 04 Júla
Vďaka dôvere klientov advokátska kancelária rastie nepretržite už päť rokov a aj porovnanie hospodárskych rokov 2018 a 2019 potvrdilo rast Witt&Kleim. Ďakujeme.
Witt&Kleim advokátska kancelária M&A
ZASTUPOVANIE PRI AKVIZÍCII
JUDr. Milan Ragas | 03 Júla
Počas prvého polroka 2020 advokátska kancelária realizovala v rámci zamerania M&A akvizíciu špecializovanej strojárenskej spoločnosti s hodnotou transakcie takmer 800.000 Eur.
Witt&Kleim advokátska kancelária je súčasťou LEXITUP
LEXITUP
JUDr. Milan Ragas | 02 Júla
Witt&Kleim Advokátska kancelária je od 02. júla 2020 oficiálne súčasťou siete advokátov LEXITUP.
Witt&Kleim advokátska kancelária otvára kanceláriu v Bratislave - EUROVEA
Otvorenie kancelárie v Bratislave
JUDr. Milan Ragas | 01 Júla
Po piatich rokoch pôsobenia advokátskej kancelárie Witt&Kliem na Slovensku bolo prijaté rozhodnutie o otvorení novej kancelárie v priestoroch biznis-centra EUROVEA v Bratislave.
COVID-19 Informačný buletin - zaistenie pohľadávok
COVID-19 - Zaistenie pohľadávok
JUDr. Milan Ragas | 29 Apríl
Nakoľko boli prijaté opatrenia, ktoré významne zhoršujú vymožiteľnosť pohľadávok, prináša advokátska kancelária Witt&Kleim prehľad nástrojov na ochranu pred „neplatičmi“ a na zlepšenie vymožiteľnosti pohľadávok klientov.Môžete si ho prečítať tu.
COVID-19 Informačný buletin
COVID-19 - Informačný buletin
JUDr. Milan Ragas | 05 Apríl
S ohľadom na pandémiu COVID-19 prinášame prehľad opatrení v oblasti finančnej podpory, daní, odvodov a zmien v Zákonníku práce. Môžete si ho prečítať tu. Pokiaľ máte záujem odoberať takéto informácie, napíšte nám na adresu office@wak.sk.
Witt & Kleim College
Witt & Kleim College
JUDr. Milan Ragas | 01 Marec
Na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa v dňoch 24.02. – 28.02. 2019 uskutočnil projekt Witt & Kleim College zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Fotografie z projektu
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A
GLOBAL LAW EXPERTS – Víťaz kategórie M&A
JUDr. Milan Ragas | 15 Február
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia Global Law Experts stala víťaznou právnickou firmou pre Slovenskú republiku v kategórii fúzie a akvizície.
Zastupovanie v akvizičných procesoch - auton
Zastupovanie v akvizičných procesoch
JUDr. Milan Ragas | 20 Január
Pre klienta sme vykonali úkony súvisiace s prevodom jeho 50% podielu distribučnej spoločnosti s tržbami vo výške takmer 40. mil. Eur.
200 registrácii konečného užívateľa výhod
Takmer 100 registrácii konečného užívateľa výhod
JUDr. Milan Ragas | 28 December
Vykonali sme takmer 100 registrácii konečného užívateľa výhod.
Ochrana osobných údajov pre orgán verejnej moci
Ochrana osobných údajov pre orgán verejnej moci
JUDr. Milan Ragas | 20 December
Advokátska kancelária bola vybratá za účelom analýzy a plnenia funkcie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov pre významný orgán verejnej moci Slovenskej republiky.
Prevzatie výrobnej spoločnosti - hykemo
Prevzatie výrobnej spoločnosti
JUDr. Milan Ragas | 20 September
Zo strany advokátskej kancelárie boli zabezpečené právny služby pri rokovaniach a vypracovaní dokumentácie pri nadobudnutí 100% obchodného podielu vo výrobnej spoločnosti s tržbami takmer 10 mil. Eur.
Nové sídlo Witt&Kleim
Nové sídlo Witt&Kleim
JUDr. Milan Ragas | 01 Júl
Advokátska kancelária sa presťahovala do nových a väčších priestorov na adresu Dolná 6, Banská Bystrica. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Akvizičný servis realitnej spoločnosti - AC Property
Akvizičný servis realitnej spoločnosti
JUDr. Milan Ragas | 25 Jún
Pre klienta boli zo strany advokátskej kancelárie poskytované právne služby pri akvizícii s odplatou vo výške takmer 1 mil. Eur.
Zastupovanie klienta v spore o neplatnosť známky na EUPIO
Zastupovanie klienta v spore o neplatnosť známky na EUPIO
JUDr. Milan Ragas | 15 Jún
Advokátske kancelária prevzala zastúpenie klienta v spore ohľadne ochrannej známky zapísanej na EUIPO voči konkurenčnej spoločnosti z Nemecka.
Ing. Michal Rűckschloss, PhD. a ISO Certifikácia
Ing. Michal Rűckschloss, PhD. a ISO Certifikácia
JUDr. Milan Ragas | 01 Jún
Rozhodli sme sa, netradične, spraviť interview, v rámci ktorého predstavíme Ing. Michala Rűckschlossa, PhD., ktorý v spolupráci s ostatnými členmi advokátskej kancelárie zabezpečuje agendu ISO certifikácie. Prečítať celý rozhovor.
Leading M&A and Restructuring Lawyer of the Year, Slovakia
Leading M&A and Restructuring Lawyer of the Year, Slovakia
JUDr. Milan Ragas | 25 Apríl
Sme hrdí, že Witt&Kleim je podľa ohodnotenia acquisition international vedúcou advokátskou kanceláriou pre Slovenskú republiku v oblasti akvizícií a fúzií.
Certifikácia ISO
Rozšírili sme špecializáciu o poradenstvo k ISO certifikácii
JUDr. Milan Ragas | 23 Apríl
Od mája 2019 advokátska kancelária zabezpečuje poskytovanie právnych a súvisiacich služieb pri príprave a realizácii certifikácie ISO v oblasti manažérstva kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systému energetického manažérstva a environmentálneho manažérstva.
Konečný užívateľ výhod
REGISTRÁCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD V TROCH KROKOCH
JUDr. Milan Ragas | 10 Apríla
Advokátska kancelária spustila portál konecnyuzivatel.org, prostredníctvom ktorého môžu podnikatelia rýchlo zaregistrovať tzv. konečného užívateľa výhod. Tento portál je prvým z digitálnych riešení pri poskytovaní automatizovaných právnych služieb.
Witt & Kleim College
Witt & Kleim College
JUDr. Milan Ragas | 15 Februára
Na pôde Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach sa v dňoch 10. 2. – 15. 2 . 2019 uskutočnil projekt Witt & Kleim College zameraný na prepojenie teórie a praxe v oblasti pracovného práva. Fotografie z projektu
Global Law Experts - Recommended firm
Global Law Experts - Recommended firm
JUDr. Milan Ragas | 30 Januára
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia Global Law Experts stala odporúčanou právnickou firmou pre Slovenskú republiku v kategórii fúzie a akvizície.
Reštrukturalizácia vám už (asi) nepomôže
Reštrukturalizácia vám už (asi) nepomôže
JUDr. Milan Ragas | 10 Januára
Autorský článok JUDr. Milana Ragasa, ktorý sa venuje využitiu zákonného inštitútu reštrukturalizácie v spojení s neformálnou vnútropodnikovou reorganizáciou ako nástroja na prípravu podniku pred príchodom budúcej krízy, ktorú predpovedajú viacerí svetoví ekonómovia a inštitúcie.Čítať viac.
Povinnosť registrácie konečného užívateľa výhod pre všetky spoločnosti
Povinnosť registrácia konečného užívateľa výhod
JUDr. Milan Ragas | 15 Novembra
Od 01.01.2018 majú všetky obchodné spoločnosti povinnosť zapísať do Obchodného registra ich konečného užívateľa. Táto povinnosť platí aj pre tie spoločnosti, ktoré sú už evidované v registri partnerov verejného sektora. Za nesplnenie povinnosti môže byť uložená pokuta konateľovi spoločnosti. Čítať viac.
Prevod poľnohospodárskeho pozemku
Prevod poľnohospodárskeho pozemku - autorský článok
JUDr. Milan Ragas | 15 Septembra
Autorský článok Richarda Vargu v spolupráci s Dušanom Žigmundom, ktorý sa venuje problematike prevodu vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku. Čítať článok.
Pozostatky rímskeho práva - autorský článok
Pozostatky rímskeho práva - autorský článok
JUDr. Milan Ragas | 10 Augusta
Autorský článok Lukáša Bira, ktorý sa venuje problematike aplikácie zásady superficies solo cedit v právnom prostredí Slovenskej republiky. Čítať článok..
Aktívni na sociálnych sieťach
Aktívni na sociálnych sieťach
JUDr. Milan Ragas | 15 Júla
Advokátska kancelária WItt&Kleim začala pravidelne prispievať na sociálnych sieťach (fb.com a instagram.com) príspevky k aktuálnym otázkam. Cieľom tejto aktivity je edukovať všetkých, nakoľko práva a aj povinnosti patria všetkým a je dôležité o nich vedieť.
Korporátny závoj - autorský článok
Korporátny závoj - autorský článok
JUDr. Milan Ragas | 02 Júla
Autorský článok Dušana Žiagmunda, ktorý sa venuje problematike a následkom prelomenia korporátneho závoja (z angl. corporate veil) pre podnikateľov, ktorý oddeľuje majetok obchodnej spoločnosti od majetku spoločníka resp. akcionára s ohľadom na najnovšie trendy. Čítať článok..
INSOL EUROPE
Členstvo v INSOL EUROPE
JUDr. Milan Ragas | 20 Mája
Witt&Kleim advokátska kancelária sa stala členom významnej európskej organizácie združujúcej odborníkov v oblasti riešenia insolvencie, konkurzov, reštrukturlaizácií a ozdravenia podnikov, INSOL EUROPE.
INTERNATIONAL ADVISORY EXPERTS
INTERNATIONAL ADVISORY EXPERTS
JUDr. Milan Ragas | 20 Marec
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia International Advisory Experts Award stala právnickou firmou roka 2018 pre Slovenskú republiku v kategórii obchodné právo.
Witt & Kleim Advokátska kancelária - 270% medziročný nárast
MEDZIROČNÝ RAST
JUDr. Milan Ragas | 01 Marec
Advokátska kancelária zaznamenala ďalší medziročný rast tržieb na úrovni takmer 270,00 %, čím Witt&Kleim potvrdzuje povesť jednej z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelári aj v roku 2017.
Witt & Kleim Advokátska kancelária - BCRA - Bulharská ratingová agentúra
BCRA - Bulharská ratingová agentúra
JUDr. Milan Ragas | 05 Januar
Bulharská ratingová agentúra BCRA je na území Slovenskej republiky a Česka zastúpená Witt&Kleim Advokátskou kanceláriou s.r.o.
Witt & Kleim Advokátska kancelária - Cerved - Talianska ratingová agentúra
Cerved - Talianska ratingová agentúra
JUDr. Milan Ragas | 20 November
Európska ratingová agentúra so sídlom v Taliansku Cerved je na území Slovenskej republiky a Česka zastúpená Witt&Kleim Advokátskou kanceláriou s.r.o.
Witt & Kleim Advokátska kancelária - Zastupovanie veriteľa v likvidácii spoločnosti v Belgickom kráľovstve.
Zastupovanie veriteľa v likvidácii spoločnosti v Belgickom kráľovstve.
JUDr. Milan Ragas | 30 Október
Witt & Kleim v súčasnosti zastupuje veriteľa s pohľadávkou takmer 2 milióny Eur v likvidácii spoločnosti v Belgickom kráľovstve.
Witt & Kleim Advokátska kancelária - 100% uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov v reštrukturalizácii
Úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov v reštrukturalizácii
JUDr. Milan Ragas | 15 Október
Witt & Kleim Advokátskej kancelárii sa podarilo výnimočné, keď pre veriteľov nezabezpečených pohľadávok zabezpečila v reštrukturalizácii uspokojenie ich pohľadávok vo výške 100%.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - Jediný partner http://juristenfuchs.de na Slovensku
Člen združenia advokátov Nemeckej spolkovej republiky
JUDr. Milan Ragas | 30 September
Witt & Kleim Advokátska kancelária sa stala partnerom nemeckého združenia advokátov pre územie Slovenskej republiky.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - RPVS - Register partnerov verejného sektora
Register partnerov verejného sektora
JUDr. Milan Ragas | 30 Jún
S ohľadom na prijatú normatívnu úpravu poskytuje Witt&Kleim službu tzv. „oprávnenej osoby“ pri registrácii do Registra partnerov verejného sektora (RPVS).
Witt& Kleim Advokátska kancelária - Medziročný rast
Medziročný rast
JUDr. Milan Ragas | 05 Jún
Vďaka dôvere klientov dosiahla advokátska kancelária medziročný rast na úrovni viac ako 660,00 %, čo zaradilo Witt&Kleim medzi jednu z najrýchlejšie rastúcich advokátskych kancelári v roku 2016.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - GDPR
Analýza GDPR
JUDr. Milan Ragas | 01 Máj
Witt&Kleim Advokátska kancelária spracovala pre klienta analýzu práv a povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskej Únie o ochrane osobných údajov (GDPR) vrátane návrhu jej implementácie do aplikačnej praxe klienta.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - Cezhraničná akvizícia
Cezhraničná akvizícia
JUDr. Milan Ragas | 15 Marec
Witt&Kleim Advokátska kancelária zabezpečovala vstup zahraničnej spoločnosti s ročnými tržbami vo výške 10.000.000 Eur na územie Slovenskej republiky v rámci akvizície Slovenskej spoločnosti s tržbami takmer 2.000.000 Eur.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - ADAM Global
ADAM Global
JUDr. Milan Ragas | 15 Február
Witt&Kleim Advokátska kancelária sa stala členom organizácie ADAM Global, ktorá poskytuje poradenské služby v rámci 68 krajín prostredníctvom viac ako 1800 odborníkov.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - European Lawyers, Solicitors and Law Firms Directory
European Lawyers, Solicitors and Law Firms Directory
JUDr. Milan Ragas | 30 Január
Advokátska kancelária Witt&Kleim je registrovaným členom v rámci databázy European Lawyers - European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe.
Witt& Kleim Advokátska kancelária - Právnická firmou roka 2017 pre Slovenskú republiku v kategórii reštrukturalizácie
International Advisory Experts
JUDr. Milan Ragas | 20 Január
Advokátska kancelária Witt&Kleim sa podľa hodnotenia International Advisory Experts Award stala právnickou firmou roka 2017 pre Slovenskú republiku v kategórii reštrukturalizácie.
Zlúčenie (M&A) HR firiem so spoločnými tržbami 30.000.000 Eur
Zlúčenie HR spoločnosti
JUDr. Milan Ragas | 3 Marec
Pre významného klienta sme zabezpečili akvizíciu, ktorou došlo k spojeniu troch spoločností pôsobiacich v oblasti HR, ktorých minulé tržby dostahujú sumu vo výške 30.000.000 Eur.
Nová internetová stránka advokátskej kancelárie
NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA Witt&Kleim
JUDr. Milan Ragas | 05 Jún
Po roku pôsobenia na Slovensku bola spustená nová internetová stránka advokátskej kancelárie Witt&Kleim.
12 MESIACOV Witt&Kleim NA SLOVENSKU
12 MESIACOV Witt&Kleim NA SLOVENSKU
JUDr. Milan Ragas | 05 Jún
Po 12 mesiacoch pôsobenia na Slovensku sme pripravili krátke zhrnutie našich výsledkov. Ďakujeme všetkým klientom za dôveru.
Advokátska kancelária zasiela iba vyžiadané informácie.
Zobraziť mapu
Skryť mapu

Kontakty

Telefónne číslo
+421 (0) 917 521 301
E-mail
Úradné hodiny
Pondelok - Piatok: 09:00 - 16:00
Kontaktujte nás