Načítavanie...

FÚZIE A AKVIZÍCIE

Cieľ: Zabezpečiť po právnej stránke, aby akvizícia
splnila klientom očakávaný cieľ.

Advokátska kancelária v oblasti zlúčení a akvizícií pre klientov vykonáva právne a ďalšie úkony spojené s ich štrukturálnymi zmenami, čomu predchádza dôsledná analýza relevantných skutočností, na základe ktorej klientovi odporúčame najvhodnejšiu alternatívu na dosiahnutie ním sledovaného konkrétneho cieľa.

Právny servis v akvizičnom procese zahŕňa predovšetkým prípravu právnych dokumentov k prevodu podniku alebo časti podniku podnikateľa, k prevodu majetkových účastí v právnických osobách (obchodných podielov, akcií, členských podielov), ako aj k splynutiu, rozdeleniu a zlúčeniu obchodných spoločností vrátane cezhraničných zlúčení v právnom priestore Európskej únie (viac aj v sekcii Právne služby – Zmluvné právo).

V rámci poskytovaných právnych služieb advokátska kancelária tiež zabezpečuje návrh vnútornej optimalizácie (reorganizácie) obchodných spoločností s cieľom zefektívnenia ich fungovania, najmä tvorbou holdingových štruktúr poskytujúcich viaceré zákonné benefity, elimináciu mnohých rizík či prehľad o ekonomických tokoch v rámci holdingu (viac aj v sekcii Právne služby – Korporátne právo).

Advokátska kancelária v neposlednom rade poskytuje právne služby investorom vstupujúcim do obchodných spoločností v kríze (predĺžených, platobne neschopných alebo takto ohrozených),

a to s cieľom minimalizácie s tým spojených rizík pre investora, napríklad vo vzťahu k existujúcim veriteľom krízovej spoločnosti (viac aj v sekcii Právne služby - Reštrukturalizácie).

Technické vybavenie advokátskej kancelárie umožňuje vykonanie väčšiny úkonov voči orgánom verejnej moci (napríklad obchodný register) v elektronickej forme, vďaka čomu sa v porovnaní s poštovým doručovaním minimalizujú náklady v podobe súdnych a správnych poplatkov a skracujú lehoty na vybavenie zo strany súdu.

Nakoľko proces akvizície spravidla vyžaduje komplex odborných znalostí z rôznych oblastí, so súhlasom klienta advokátska kancelária podľa potreby jednotlivé postupy konzultuje so znaleckými, audítorskými a inými poradenskými organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.

Služby poskytované kanceláriou

v oblasti zlúčení a akvizícií

Právne poradenstvo v akvizičných procesoch

Due diligence (právna previerka obchodnej spoločnosti)

Právna analýza aktuálneho právneho stavu obchodnej spoločnosti a odporučenie alternatív riešenia

Transakčná dokumentácia (zmluva o predaji podniku, zmluva o prevode obchodného podielu, zmluva o kúpe akcií, zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí, projekt rozdelia a iné)

Právne riešenie súvisiacich právnych vzťahov

Analýzy v oblasti predpisov v oblasti energetiky

Úkony vo vzťahu k orgánom verejnej moci (súdy, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a regulačné úrady v oblasti energetiky)

Reorganizácia - vnútorná optimalizácia obchodnej spoločnosti

Vytvorenie holdingovej štruktúryVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti zlúčenia a akvizícií

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť