Načítavanie...

START-UPY

Cieľ: Poskytnúť právny fullservis začínajúcim
podnikateľom pri rozvoji a ochrane ich start-upu.

Počas obdobia začiatku podnikania, kedy sa rozvíja know-how, sú kvalitné právne služby a poradenstvo nezriedka rozdielom medzi následným úspechom alebo neúspechom.

Úspech podnikania môžu totiž poznačiť chyby pri zakladaní obchodnej spoločnosti, pri nesprávnom nastavení práv a povinností spoločníkov, respektíve ich kompetencií. Uvedené osobitne platí pri ochrane know-how pred vyzradením, napríklad aj pri vstupe investorov do start-upových spoločností. Riadne neplnenie zákonných povinností voči orgánom verejnej moci (súdy, správca dane a podobne) vyplývajúcich z početných noriem správneho práva spravidla spôsobuje výrazné komplikácie v podobe pokút a sankcií za omeškanie.

Vzhľadom na uvedené Witt&Kleim Advokátska kancelária poskytuje start-upovým spoločnostiam komplexné právne poradenstvo a právne služby zahŕňajúce odporučenie vhodnej právnej formy podnikania (viac aj v sekcii Právne služby – Korporátne právo), prípravu zmluvnej dokumentácie (viac aj v sekcii Právne služby – Zmluvné právo), právny styk s orgánmi verejnej moci, ako aj ochranu obchodného tajomstva, dobrého mena a povesti klienta (viac aj v sekcii Právne služby – Duševné vlastníctvo).

Služby poskytované kanceláriou pre

začínajúcich podnikateľov (start-up)

Právne poradenstvo pri voľbe právnej formy start-upu

Zakladateľské dokumenty

Úkony spojené so založením obchodných spoločností a získaním oprávnení na podnikanie

Právne poradenstvo a vyhotovenie dokumentov pre orgány verejnej moci

Právne poradenstvo v oblasti účtovníctva, daní, personalistiky a odvodov

Ochrana obchodného tajomstva, know-how, dobrého mena

Registrácia ochranných známok, patentov, ďalších predmetov duševného vlastníctva

Zmluvy a licencie k používaniu know-how tretími osobami

Prevencia nezaplatenia a vymáhanie pohľadávok

Právne poradenstvo v otázkach vstupu investora

Zmluvy a dokumentácia pre expanziu či presídlenie spoločnosti mimo Slovenskej republikyVyššie uvedený zoznam služieb má len demonštratívny charakter a vzhľadom na okruh právnych vzťahov v tejto právnej oblasti neobsahuje úplne všetky služby poskytované advokátskou kanceláriou Witt&Kleim. Ak ste v zozname nenašli službu, ktorú potrebujete zabezpečiť, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a radi Vás bezplatne budeme informovať ohľadne možnosti realizovania Vami požadovaných služieb. Telefónne čísla a e-mailové adresy nájdete v sekcii Kontakt.

Zadať kancelárii dopyt na právne služby v oblasti start-upov

Dopyt

Odpovede na ďalšie otázky nájdete v sekcii Časté otázky

Prejsť