Ładowanie...

FUZJE I PRZEJĘCIA

Cel: Zapewnienie pod względem prawnym,
by akwizycja spełniła oczekiwany cel klienta.

Kancelaria adwokacka w zakresie połączenia przedsiębiorstw i akwizycji popełnia także działania prawne, wiążące się ze zmianami struktury spółek, co poprzedza dokładna analiza istotnych okoliczności, na podstawie której polecamy klientowi najwygodniejszą alternatywę do osiągnięcia jego konkretnego celu.

Służby prawne w procesie akwizycji zawierają przede wszystkim przygotowanie dokumentów prawnych, potrzebnych do przejęcia przedsiębiorstwa, lub jego części, do zbycia udziałów w wypadku osób prawniczych (udziałów własnościowych, akcji, udziałów członkowskich), jak również do połączenia lub podziału spółek, w tym łączenie się transgraniczne spółek w ramach Unii Europejskiej (więcej w sekcji Usługi prawne – Prawo umów).

W ramach świadczenia usług prawnych kancelaria adwokacka również zapewnia propozycję wewnętrznej optymalizacji (reorganizacji) spółek handlowych z celem zwiększenia skuteczności ich funkcjonowania, przede wszystkim poprzez tworzenie struktur holdingów, zapewniających liczne korzyści wynikające z ustawy, pominięcie ryzyk lub przegląd przepływu gospodarczego, w ramach holdingu (więcej w sekcji Usługi prawne- Prawo korporacyjne).

Kancelaria adwokacka między innymi świadczy usługi dla inwestorów, którzy nawiązują stosunki ze spółkami handlowymi podczas kryzysu (są zadłużone, niewypłacalne lub inaczej zagrożone),

z celem minimalizacji ryzyk dla inwestora, naprzykład w stosunku do istniejących wierzycieli zagrożonego przedsiębiorstwa (więcej w sekcji – Usługi prawne – Restrukturyzacja).

Wyposażenie techniczne kancelarii adwokackiej pozwala na podjęcie działań dotyczących organów publicznych (np. Rejestr Handlowy) w formie elektronicznej, dzięki czemu można zminimalizować koszty w porównaniu z dostarczaniem poczty, w formie opłat sądowych i administracyjnych oraz skrócić okres rozpatrywania sprawy przez sąd.

Ponieważ proces akwizycji wymaga wiedzę zawodową z różnych zakresów, za zgodą klienta kancelaria adwokacka stosownie do okoliczności omawia poszczególne procedury z organizacjami wykonującymi ekspertyzę, audyt oraz doradztwo, mającymi długoletnie doświadczenie w danym zakresie.

Usługi świadczone przez kancelarię dotyczące połączeń i przejęć

Doradztwo prawne w procesie akwizycji

Due diligence (poddanie przedsiębiorstwa analizie prawnej)

Analiza prawna bieżącego stanu prawnego spółki handlowej oraz polecenie alternatywnych rozwiązań

Dokumenty transakcji (Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa, Umowa zbycia udziału, Umowa nabycia udziału, umowa o połączeniu spółek, projekty i inne)

Rozwiązanie prawne dotyczące stosunków prawnych

Działania podjęte wobec organów publicznych (sądy, Urząd Ochrony Konkurencji Republiki Słowackiej i inne)

Reorganizacja – wewnętrzna optymalizacja spółki handlowej

Stworzenie struktury holdinguWyżej podana lista usług ma charakter ilustracyjny i ze względu na zakres stosunków prawnych w tej dziedzinie prawa nie zawiera zupełnie wszystkich usług świadczonych przez kancelarię adwokacką Witt&Kleim. Jeżeli w liście nie znalazłeś usługi, której ci potrzeba, nie wahaj się z nami kiedykolwiek skontaktować i otrzymasz darmowe informacje dotyczące możliwości realizacji dla Ciebie potrzebnych usług. Numery telefonu oraz adresy e-mailowe znajdziesz w sekcji Kontakt.

Zamów usługi prawne z zakresu fuzji i przejęć

Popyt

Odpowiedzi na kolejne pytania znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania

Przejdź