Ładowanie...

Witt&Kleim

Kancelaria adwokacka

O kancelarii adwokackiej

Pierwszorzędne zaufanie oraz jakość świadczonych usług prawnych są dowodem zadowolenia oraz pomyślnego prowadzenia przedsiębiorstwa naszych klientów.

Spółka Witt&Kleim Kancelaria adwokacka na terenie Republiki Słowackiej działa od roku 2015. Świadczy usługi klientom, działającym na szczeblu lokalnym, narodowym, ale także ponadnarodowym.
Od początku jej działalności koncentruje się na prawo handlowe, przede wszystkim na świadczenie usług dla startupów, usług korporacyjnych, w skład których wchodzi zarządzanie należnościami oraz przygotowanie dokumentacji umów, due diligence, fuzji i przejęć, jak również restrukturyzacja spółek, i to z punktu widzenia wierzyciela lub dłużnika.
Pozwólcie nam zaprezentować Państwu usługi prawne kancelarii adwokackiej, jej strukturę podstawową, zasady świadczenia usług prawnych oraz procedury rozwiązania poszczególnych problemów klientów. Mamy nadzieje, że za pośrednictwem niniejszej strony internetowej podamy Państwu odpowiedzi na większość pytań i spółka Witt&Kleim będzie stanowić rozwiązanie także Państwa wymogów.

COMPEL RAIL, a.s.

Kancelaria Witt&Kleim się w naszym wypadku zajmuje przede wszystkim sprawami związanymi z porozumieniami międzynarodowymi. Dobrze jest mieć w tej kwestii prawników, którzy orientują się nie tylko w prawie, ale także w istocie rzeczy, którą w naszym przypadku stanowi produkcja maszyn i z nią związany rynek.

Ing. Martin Vaško, Członek zarządu

LLZ Servis s.r.o.

Doktora Ragasa uważam za bardzo zdolnego prawnika z poczuciem gry fair-play, wspaniałym dostępem do klienta oraz maksymalnie zawodowym kontaktem z kontrahentem.

Katarína Lopušná, Zarządca spółki

VÚSAPL, a.s.

Wręcz ofensywne podejście doktora Ragasa nie musi każdemu odpowiadać, lecz dopóki jest na naszej stronie, odpowiada mi ono zupełnie.

Ing. Marek Vidlička, Wiceprzewodniczący zarządu

ZLATNER spol. s r.o.

Całkowite zadowolenie dotyczy jakości i szybkości świadczonych usług prawnych. Miara gotowości do rozwiązania naszych spraw, jaką jeszcze nigdzie indzie nie spotkaliśmy.

Ladislav Zlatner, Zarządca spółki

TT Racio s.r.o.

Oprócz zawodowego podejścia doceniam także kontakt osobisty z ludźmi z kancelarii adwokackiej Witt&Kleim, dzięki któremu dziś polecam te usługi także naszym partnerom handlowym.

Mgr. et Mgr. Juraj Turóci, Zarządca spółki

WALL STREET ACADEMY s.r.o.

Obok wiedzy z zakresu prawa są tutaj istotne także umiejętności negocjacji i handlu, które stanowią w trakcie rozwiązywania problemów prawnych przez kancelarię Witt&Kleim widoczną część.

Adam Hoška, Zarządca spółki

MIKROVRT spol. s r.o.

Czasami czytamy dokumenty wzniesione do sądu i tylko przytakujemy i zgadzamy się z ich treścią. Zadowolenie...

Ing. Ján Kuľhavý, Zarządca spółki

Specjalizacja usług prawnych

Kancelaria adwokacka świadczy zaawansowane usługi prawne w trakcie pozasądowej windykacji należności i w celu minimalizowania potrzeby postępowania sądowego.

W wypadkach, kiedy jest to z natury rzeczy niemożliwe, są należności windykowane za pośrednictwem postępowań sądowych, drogą egzekucji lub w ramach przetargu oraz likwidacji dłużników. Kancelaria adwokacka, ewentualnie jej partnerzy windykowali w przeszłości należności w wartości nominalnej więcej niż 50.000.000 Euro.

Dzięki temu kancelaria dzisiaj ma do dyspozycji wyposażenie materiałowe i techniczne także do trudnej z administracyjnego punktu widzenia windykacji wielkiej liczby należności.

Właśnie z podanego powodu jest administracja należności jedną z kluczowych usług świadczonych klientom.

W sytuacjach przewidywanych ustawowo we współpracy z klientem popełniamy działania w trakcie formalnej restrukturyzacji.

Bierzemy udział w przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego, żeby spełniał on wymogi ustawowe, ale przede wszystkim respektował przedsiębiorczość klienta. Klientowi świadczymy usługi prawne podczas całej restrukturyzacji, której celem jest uzdrowienie przedsiębiorstwa oraz jego kolejne funkcjonowanie.
Dzięki licznym procedurom restrukturyzacji, w których współuczestniczyła kancelaria, ewentualnie jej pracownicy, są dzisiaj świadczone usługi w tym zakresie produktem ponadstandardowym, zawierającym wszystkie sytuacje, mogące wystąpić w trakcie formalnego uzdrowienia przedsiębiorstw.

Połączanie przedsiębiorstw lub przejęcia stanowią program roboczy, w ramach którego kancelaria adwokacka zapewnia wykonanie umów oraz protokołów, potrzebnych do przejęcia.

Usługi prawne przeznaczone są przede wszystkim dla spółek, interesujących się nabyciem lub poszerzeniem swojego udziału na rynku, i/lub o ulepszenie procedur produkcji i handlu w celu stworzenia skutecznie działającej struktury i osiągania większego zysku.
Przejęcie spółki stanowi szczególny rodzaj akwizycji, kiedy podmiot docelowy może, ale też nie musi zgadzać się z przejęciem. Kancelaria adwokacka dla tego podejmuje kwalifikowane działania w celu szybkiego i ważnego przejęcia spółki. Tak samo zapewniamy klientom ochronę przed wrogim przejęciem.

Naszym klientom świadczymy usługi prawne dotyczące nieruchomości, począwszy od dokumentacji przed zawarciem umowy, po przekazanie certyfikatów zgodności.

Oprócz jakościowego projektu potrzebne jest w ramach rozwoju zapewnić dokumentację umów dotyczącą przeniesienia własności nieruchomości, i tak samo dokumentację umów z dostawcami poszczególnych usług, opracowanie dokumentów, potrzebnych w trakcie postępowania upadłościowego, katastralnego oraz dotyczącego prac budowlanych.
Kancelaria adwokacka świadczy usługi również gminom oraz prywatnym inwestorom w przygotowaniu greenfield oraz brownfield projektów, w tym due diligence nieruchomości.

Początkującym przedsiębiorcom świadczymy usługi dotyczące ufundowania spółek handlowych oraz ochrony know-how konkretnego startupu.

Najbardziej ryzykownym okresem dla startupów jest pierwszych sześć miesięcy, kiedy produkt lub usługa ma swoje podstawowe cechy i w celu poszerzenia zakresu usługi szukają przedsiębiorcy poparcie u partnerów subwencjonujących, lecz spółka nie posiada dostatecznej ochrony swych idei,czyli mogą być one wykorzystane przez konkurencje, ewentualnie inwestorów.
Z podanego powodu świadczymy oprócz standardowego ufundowania spółki także usługi dotyczące ochrony know-how, przede wszystkim przez rejestracje patentów i projektów, znaków towarowych oraz świadczenie usług prawnych w trakcie dołączenia osób trzecich do start-up spółki.
Kancelaria adwokacka wysyła tylko pożądane informacje.
Wyświetl na mapie
Schowaj mapę

Kontakt

Numer telefonu
+421 (0) 917 521 301
E-mail
Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek: 09:00 – 16:00
Skontaktuj się z nami